Namitha strikes again
Namitha is on fitness spree. The character is all situated to shed her sexy full figure. Namitha who was in Mumbai just disclosed that she working towards a fit and lean form. It would be able to be reviewed that the character had previous lost weight for a Telugu picture, 'Desadrohi'. "What is a perfect weight for a performing artist is invariably a vast issue.

Don't stress over weight but remain fit and animated! A large portion of you perhaps baffled, but I am thinner than you might prefer me to be. I've shed parcel of weight," stated Namitha while taking up conversation about fitness.

It was reported that following Trisha, Namitha, excessively, arrangements to unite Bollywood and is in this manner on weight losing spree. Yet the character denies reports of her arrangement to drop in Hindi pictures. She updates that she is upbeat doing south films and has no arrangements of Bollywood yet. "No Bollywood ideas yet, but kal ka kisko pata ?" stated Namitha glimmering her magnificent grin.

Posted in | Comments Off